Ulkoistamisesta ja sen hyödyistä puhutaan paljon. Mutta mitä ulkoistaminen oikeastaan tarkoittaa? Kerromme siitä tässä artikkelissa helppotajuisesti ja pähkinänkuorimaisesti.

Mitä ulkoistaminen on ja miksi sitä tehdään?

Ulkoistamisella tarkoitetaan sitä, että yritys tai organisaatio siirtää osan toiminnastaan toisen yrityksen tai organisaation vastuulle. Voidaan puhua myös alihankinnasta. Ulkopuolinen yritys siis hoitaa jonkin tietyn yrityksen toiminnon, kuten yrityksen tietotekniikan hallinnoimisen, ylläpidon, vartioinnin, siivouksen, tuotteiden valmistamisen, työterveyshuollon tai sihteeripalvelut.

Ulkoistamiseen liittyy monia etuja. Erityisen hyödyllistä se on sellaisten tehtävien kohdalla, joiden asianmukainen suorittaminen vaatii erikoistumista. Ei ole välttämättä kovin mielekästä, että yrityksen omat työntekijät hoitavat omien työtehtäviensä ohella esimerkiksi HR-tehtäviä, sillä samalla tähän käytetty aika on pois heidän ydinosaamiseensa liittyvistä tehtävistä. Usein sanotaan, että suutarin pitäisi pysyä lestissään, ja juuri siitä ulkoistamisessa on parhaimmillaan kyse. Kun tietyt erikoistumista vaativat tehtävät tekee juuri niihin erikoistunut ammattilainen, auttaa tämä lisäämään yrityksen tehokkuutta.

Kun yritys ulkoistaa tiettyjä toimintojaan, luo se samalla itselleen myös entistä suurempia verkostoja. Tästä voi olla monenlaisia etuja. Samalla yrityksestä tulee usein entistä joustavampi, mikä on yksi sulka lisää yrityksen hattuun.

Esimerkkinä ulkoistettu HR

Ulkoistettu HR eli henkilöstöhallinto on hyvä esimerkki. Joillakin työpaikoilla vielä nykyääänkin työntekijät joutuvat hoitamaan monia HR-tehtäviä omaan ydinosaamiseensa liittyvien työtehtäviensä ohella. Tämä aiheuttaa sekä stressiä että ajanhukkaa. Jos HR-tehtävät jätettäisiin suosiolla alan ammattilaisen käsiin, olisivat tulokset luultavasti tehokkaampia sekä yrityksen ydintehtävissä että rekrytoinnin saralla.

Puhuttaessa HR:sta tulee muistaa, ettei se ole suinkaan kovin pieni osa-alue, jonka voisi hoitaa tuosta noin vain joten kuten ja sinne päin. HR:aan liittyy runsaasti lainsäädäntöä ja ellei tätä lainsäädäntöä tunne, voi sortua vakaviin virheisiin ja jopa rikoksiin. Tästäkin syystä HR olisi hyvä jättää ammattilaisen vastuulle, jotta esimerkiksi haastattelutilanteissa ei tapahtuisi peruuttamattomia kömmähdyksiä. On yrityksen maineelle erittäin huono asia, jos yrityksen väitetään esimerkiksi syyllistyneen tiettyjen ihmisryhmien epäasialliseen ja epäkunnioittavaan sekä syrjivään kohteluun työhaastattelussa. Sen lisäksi, että yritys saattaa syyllistyä rikokseen, on tällainen käytös myös yrityksen asiakkaiden silmissä tuomittavaa.