Hyvän työntekijän rekrytoiminen on yllättävän haasteellinen tehtävä ja jos tähän tehtävään joutuu rivityöntekijä, jolla ei ole rekrytoinnista juurikaan kokemusta, on tehtävä entistä haasteellisempi. Se voi olla jopa niin haastava, että se aiheuttaa rekrytointitehtävään palkatulle henkilölle harmaita hiuksia ja huonosti nukuttuja öitä. Tästä syystä monet yritykset palkkaavat väliaikaista HR-väkeä rekrytointiyrityksistä aina silloin, kun on aika rekrytoida taloon uutta henkilöstöä. Kerromme tässä artikkelissa, millaiset yritykset palkkaavat väliaikaista HR-väkeä avukseen rekrytointiin ja millaista hyötyä tällaisen väliaikaisen HR-väen palkkaamisesta yritykselle itselleen on.

Millaiset yritykset palkkaavat väliaikaista HR-väkeä?

Hyvin monenlaiset yritykset palkkaavat mielellään rekrytointinsa avuksi väliaikaista HR-väkeä rekrytointiyrityksistä. Yritykset voivat olla niin pieniä kuin suuriakin yrityksiä ja niiden toimialat voivat vaihdella matkailualasta nettikasinoihin. Yhdistävänä tekijänä näiden yritysten välillä toimii tarve rekrytoida työpaikalle uutta väkeä sekä halu suoriutua rekrytoinnista mahdollisimman sujuvasti ja asianmukaisesti. On yllättävän vaikeaa löytää työpaikalle omistautunutta, luotettavaa ja ammattitaitoista työväkeä, minkä vuoksi asiantuntevan HR-väen tarkkasilmäisyydestä on hyötyä yrityksen rekrytointitilanteissa.

Millaisia etuja liittyy välikaisen HR-väen palkkaamiseen?

Väliaikaisen HR-väen palkkaaminen helpottaa monin tavoin yrityksen perustehtävää. Se auttaa säästämään rivityöntekijöiden aikaa sekä vähentää heille rekrytoinnista koituvaa stressiä. Tätä kautta se voi auttaa jopa parantamaan rivityöntekijöiden työviihtyvyyttä, koska väliaikaisen HR-väen ansiosta heidän ei tarvitse itse stressata rekrytointiin liittyvistä työtehtävistä, jotka voivat olla hyvin kaukana heidän omasta ydinosaamisestaan. Näin he saavat keskittyä kaikessa rauhassa omaa ydinosaamistaan edustaviin työtehtäviin, joissa he tietävät pärjäävänsä, ja jotka tuntuvat heistä mielekkäiltä. Työn flow ei pääse niin helposti karkaamaan, kun työntekijöiden ei tarvitse poukkoilla työtehtävistä ja -rooleista toiseen.

Asiantunteva HR-väki osaa yleensä hoitaa työhaastattelut asiallisesti sekä lain kirjainta noudattaen. Näin vältytään ylilyönneiltä, joita saattaa helposti tulla, jos haastattelutilanteen hoitaa kokematon haastattelija. Tietyt kysymyset eivät ole työhaastattelussa sallittuja eikä ketään saa syrjiä esimerkiksi hänen uskontonsa vuoksi. Kokematon haastattelija ei kuitenkaan välttämättä tiedä näitä ja monia muita työhaastatteluun liittyviä sääntöjä tai vaikka hän tietäisikin ne, saattaa hän silti haastattelutilanteessa sortua lipsautuksiin, jotka eivät ole lain kirjaimen mukaisia. Pahimmillaan työhaastattelussa saattaa syyllistyä rikokseen, ellei tiedä mitä tekee.