HR tulee englanninkielisistä sanoista Human Resource, tarkoittaen vapaasti suomennettuna henkilöstöresursseja. Näiden kahden kirjaimen ympärille liittyy yleensä monenlaisia asioita yrityksissä. Kun työntekijä palkataan yritykseen, niin hän lähettää työhakemuksen ja hänet kutsutaan haastatteluun. Parhaat kutsutaan ehkä vielä toiseen haastatteluun ja he saavat mahdollisesti tehtäväkseen joitain tehtäviä. Sopivin tai sopivimmat sitten valitaan kyseiseen yritykseen työntekijöiksi. Sen jälkeen heille luovutetaan jotain perehdytysmateriaaleja ja heille ehkä nimetään joku vanhempi työntekijä valmentajaksi. Lisäksi yrityksillä on yleensä oma perehdytysprosessi, johon voi sisältyä monia eri vaiheita. Tällä varmennetaan, että uusi työntekijä oppii talon tavoille ja on valmis hoitamaan työtehtäviään. Lisäksi työntekijän kehitystä seurataan ja hänelle tarjotaan tarpeen mukaan koulutusta, sekä lisäksi pidetään vuosittaisia kehityskeskusteluja. Kaikki nämä edellä mainitut asiat nivoutuvat HR:n alle, joten kyseessä on siis varsin laaja käsite.

Palveluiden ulkoistaminen

Monet yritykset eivät ehkä tarvitse koko ajan suurta HR-osastoa. Jos yritykseen ei ole tulossa uusia työntekijöitä vaikkapa vuoteen, ei HR-puolella välttämättä ole kovin paljon tekemistä. Tällöin ei ole järkevää pitää montaa työntekijää hoitamassa näitä asioita. Siksi HR-palveluiden ulkoistaminen on monelle yritykselle hyvä vaihtoehto. Tällöin saadaan kokeneita henkilöitä hoitamaan vaikkapa rekrytointiprosessia tietyksi ajaksi, eikä tarvitse sitoutua heihin pitkäksi ajaksi eteenpäin. Jos yritys tarvitsee vaikkapa viisi uutta työntekijää, mutta tiedetään, että sen jälkeen ei ole tarvetta palkata uusia työntekijöitä lähitulevaisuudessa, silloin voi olla järkevää ulkoistaa HR-palvelut.

Ulkoistaminen osittain tai kokonaan

HR-palvelut voi ulkoistaa joko osittain tai kokonaan. Esimerkiksi rekrytointiprosessit voidaan ulkoistaa jollekin toimijalle, mutta vaikkapa palkanmaksu hoidetaan oman firman sisältä. Tähän tarkoitukseen voi olla palkattuna oma henkilö. Monesti kuitenkin tämäkin työtehtävä on ulkoistettu jollekin toiselle osapuolelle, jolloin ei tarvitse itse huolehtia mistään muusta kuin siitä omasta ydinosaamisesta. Ei siis tarvitse palkata palkanlaskijaa yritykseen, jos yritys valmistaa vaikkapa sähkötarvikkeita.

Ulkoistaminen on siis hyvä ja helppo tapa hoitaa yrityksen HR-palvelut. Silloin ei tarvitse itse huolehtia sellaisista asioista, mistä ei välttämättä ole niin paljoa kokemusta. Erityisesti pienemmille ja keskisuurille yrityksille tämä voi olla hyvä ratkaisu.