Ulkoistettu henkilöstöhallinto, jota kutsutaan myös lyhenteellä HR, tuo yritykseen monenlaisia etuja. Esittelemme tässä niistä kolme.

1. etu: ulkoistettu HR säästää aikaa

Ulkoistettu HR auttaa säästämään työpaikan työntekijöiden aikaa heidän omaan perustehtäväänsä. Osassa työpaikkoja joku työntekijä tai jotkut työntekijäst hoitavat henkilöstöhallintoon kuuluvia tehtäviä, kuten potentiaalisten työntekijöiden haastattelut, oman työnsä ohella. Tämä ei kuitenkaan ole ihan pikkujuttu, vaan vie helposti runsaasti aikaa.

HR on yllättävän monipuolista toimintaa, sillä se sisältää niin rekrytointia, työsuhdeasioiden hoitamista, palkkahallinnosta vastaamista kuin perehdyttämistäkin, puhumattakaan monista muista HR:aan liittyvistä tehtävistä, jotka helposti unohdetaan silloin kun kaikki toimii, mutta joiden toimimattomuudella voi olla kauaskantoisia ja hyvin ikäviä vaikutuksia. On äärimmäisen tärkeää, että HR toimii asianmukaisella tavalla myös konflikti- ja muutostilanteissa, jolloin olisi hyvä, että siitä vastaisi alan asiantuntija, sen sijaan, että joku työpaikan työntekijöistä hoitaisi henkilöstöhallinnon toimet oman työnsä ohella.

2. etu: ulkoistettu HR tarjoaa tarjoaa räätälöityjä palveluja

Laadukkaan ulkoistetun HR:n avulla on mahdollista saada yrityksesi tarpeita vastaavia räätälöityjä palveluja. Tämä on yleensä huomattavasti enemmän kuin kukaan työpaikan työntekijä, joka hoitaa HR:aa omien työtehtäviensä ohella. Palveluntarjoajalla on käytössään valmiit, loppuun asti mietityt toimintamallit, mikä varmistaa sen, että työtehtävien siirto on mahdollisimman sujuvaa ja että tehdyt HR-ratkaisut ovat mahdollisimman kustannustehokkaita.

3. etu: HR-ratkaisujen lainmukaisuus

Jopa Helsingin kaupungin kaltaisen suuren toimijan työhaastattelussa syyllistyttiin rikokseen, minkä johdosta kaupungin asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja joutui maksamaan 1 800 euron suuruisen sakon. Tämä on hyvä osoitus siitä, että työhaastattelijan tulee tietää mitä tekee sekä toimia haastateltavaa kunnioittaen.

Jos HR-ratkaisuista vastaa joku työntekijä varsinaisten työtehtäviensä ohella, on hänen vaikea hoitaa HR-tehtäviä kunnolla sekä lain kirjainta noudattaen. Kun HR ulkoistetaan alan ammattilaiselle, tulevat tehtävät yleensä kunnolla hoidetuiksi lain kirjainta noudattaen. Samalla yrityksen omat työntekijät saavat keskittyä kunnolla juuri niihin omiin ydintehtäviinsä, joihin heiltä löytyy osaamista. Moni työntekijä kokee suurta stressiä joutuessaan hoitamaan tehtäviä, jotka osaa vain vähän sinne päin ja monelle onkin suuri helpotus, kun HR ulkoistetaan alan asiantuntijan hoitoon ja vastuulle.